Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

ELÄMÄNTAITOVALMENNUS

ELÄMÄNTAITOVALMENNUS

Elämäntaitovalmennus antaa mahdollisuuden tutkia omaa elämää eri näkökulmista ja on mahdollisuus löytää myös uusia näkökulmia. Elämäntaitovalmennuksessa käsitellään elämässä esiin nousevia kysymyksiä, opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja elämän arvoja, kehittämään itseämme ja omaa elämäntapaamme.

Eri elämäntilanneet muokkaavat henkistä hyvinvointiamme. Tärkeää on pysähtyä miettimään, miltä minusta tuntuu juuri nyt ja miksi? Mikä on elämässäni niitä asioita, jotka antavat sille sisältöä? On myös tärkeää miettiä kokonaisuutta ja oppia tiedostamaan voimavarojensa lähteet. Me voimme henkisesti paremmin, kun opimme tuntemaan itseämme; mikä aiheuttaa stressiä ja uupumista. On hyvä oppia tunnistamaan oireet ajoissa. On myös hyvä ymmärtää, että tunteet muuttuvat eri aikoina ja eri tilanteissa.
Mikä tukee henkistä hyvinvointiamme?

  • Itsensä tunteminen ja arvostaminen.
  • Oma kyky ja halu oppia.
  • Minua tarvitaan-tunne, kokemus tarpeellisuudesta omassa yhteisössä.
  • Läheiset ihmiset.
  • Mielekäs tekeminen: työ, harrastus tai joku muu tekeminen.
  • Taito puhua mieltä painavista asioista.
  • Taito selvittää ristiriitoja.
  • Tunne siitä, että perusturva on kunnossa, riittävä toimeentulo ja turvallinen koit/asuinympäristö.

Koulutuspalvelu Saarenpää Oy
Kuusikaari 18
61800 Kauhajoki
puh. 040 5451902
Y-tunnus : 2399197-8
Birgitta Saarenpää sähköpostiosoite kuvana
Henkilökunta
Aloitussivu
Työturvallisuuskortti
Rekry- ja Täsmäkoulutus
Nuorten valmennus
Työnhakuvalmennus
Uravalmennus
Yksilövalmennus
Esimiesvalmennus
Työyhteisövalmennus
Atk-valmennus
Isännöintipalvelu
Ajankohtaista
Koulustarjonta
Koulutusinfo
Utbildingsinfo