Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

ESIMIESVALMENNUS

Esimies/Lähiesimies/työnjohtaja on keskeisessä roolissa niin tuloksellisuuden, toiminnan taloudellisuuden kuin työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aikaansaamisessa. Esimiestyö säteilee koko organisaation toimintaan: työhyvinvointiin, osaamisen kehittymiseen, tuloksentekokykyyn sekä muutosvalmiuteen.

Esimiesvalmennuksemme ovat käytännönläheisiä, joissa käsittelemme osallistujien esiintuomia esimiestyössä tapahtuneita asioita erilaisin vuorovaikutteisin menetelmin.

Voitte pyytää tarjouksen joko yksistään yrityksenne tarpeisiin tai useamman yrityksen yhteiseen esimiesvalmennukseen.

Esimiesvalmennuksemme sisältävät esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • Esimiehen rooli työnantajan ja työntekijöiden edustajana
  • Ammattihenkilöstä/Asiantuntijasta esimieheksi, esimiesasemaan astuminen
  • Valmentava johtaminen ja esimiestyö
  • Henkilöjohtamis- ja vuorovaikutustaidot esimiestyössä
  • Haastavat esimiestilanteet
  • Itsetuntemuksen kehittäminen esimiesroolissa
  • Johtamiskäyttäytyminen
  • Muutoksen johtaminen
  • Esimiesvalmentaja/työnohjaaja Birgitta Saarenpää