Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä. Terapiatapaamisessa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Ratkaisujen avaimet ovat asiakkailla; jokainen ihminen kantaa mukanaan myös oman muutoksensa avainta. Työskentelyssä pyritään näkökulmien muuttamiseen oikeiden kysymysten avulla. Kysymysten avulla haetaan esiin onnistumisia, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä ja uusien näkökulmien rakentamisessa. Tärkeää on edetä tavoitteeseen pienin askelin onnistumisien kautta. Ratkaisuihin tarvittavat voimavarat löytyvät ihmisestä itsestään.

Ratkaisukeskeisen ajattelun 3 ydinpääperiaatetta on

  • Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä. • Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta. Lähde: (DeJong P. & Kim Berg 1997)

KENELLE LYHYTTERAPIA SOPII?
Lyhytterapia on lyhytkestoista käytännönläheistä keskusteluterapiaa, joka sopii silloin, kun esimerkiksi elämäntilanteet muuttuvat ja muutos aiheuttaa ahdistusta sekä pahanolontunnetta. Psykoterapia on suositeltavaa silloin, jos hoitotarve on pitkäkestoisempaa ja ongelmat tai pahaa oloa aiheuttavat asiat vaativat syvempää käsittelyä.

Birgitta Saarenpää on valmistunut Ratkaisukeskeiseksi Lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutista.