Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä. Työnohjauksessa kirkastetaan osallistujan käsitystä hänen perustehtävästään. Työnohjauksen päämääränä on kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.

Työnohjauksen tavoitteena on

  • tukea osallistujien ammatillisuutta
  • auttaa käsittelemään työssä ilmeneviä tunteita
  • auttaa käsittelemään haasteellisia työtilanteita
  • auttaa arvioimaan ja löytämään omia voimavarojaan
  • parantaa työsuorituksia ja asiakaspalvelua
  • säilyttää työkykyä
  • lisätä työhyvinvointia ja työn iloa
Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai koko yhteisön ohjausta, jolla on selkeät tavoitteet. Tavoitteita arvioidaan prosessin aikana ja työnohjauksen päättyessä. Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Birgitta Saarenpäällä on kokemusta työnohjauksesta sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla kuten terveyskeskusympäristöissä ja hoivakodeissa sekä yritysympäristöissä.