Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS

Työturvallisuuskorttikoulutus on Työturvallisuuskeskuksen ohjelman mukainen. Koulutuspäivä kestää 8 h ja siihen sisältyy kaksiosainen koe. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksen punainen lanka on työturvallisuus yhteistyöpaikalla.

Päivän tavoitteena on oppia

  • tuntemaan nolla tapaturma- periaatteen ja eli miten päästään siihen, että tapahdu yhtään sairauslomaan johtavaa tapaturmaa
  • tuntemaan työturvallisuusvastuut
  • tuntemaan yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
  • tunnistamaan yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
  • tunnistamaan yhteisen työpaikan vaaroja

Tilaajavastuu-, työturvallisuus- ja työsopimuslaki tulevat päivän aikana tutuksi työturvallisuuden rakentamisen näkökulmasta.

Koulutuspäivämme hinta on 110 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy materiaali, aamu- ja iltapäiväkahvit lisukkeineen.

Lisätietoja: www. tyoturvallisuuskortti.fi www.korttitieto.fi

Birgitta Saarenpää, työturvallisuuskorttikouluttaja