Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

TYÖNOHJAUS- TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Katse tulevaisuuteen työssä ja organisaation perustehtävässä.

Mistä löydämme työn mielekkyyden, työn imun? Miten voimme olla tehokkaana osana organisaatiota siten, että kaikki osapuolet (minä työntekijänä ja työnantajani) tuntevat puhaltavansa yhteen hiileen ja saavuttavansa tavoitteet?

Edelläoleviin kysymyksiin voidaan saada työnohjauksen avulla vastauksia ja toimintamalleja. Työnohjauksessa on mahdollisuus löytää tie organisaation perustehtävän toteuttamiseen, vahvistaa työyhteisön edellytyksiä, kohdata ongelmatilanteita ja työyhteisön kykyä ratkaista mm. vuorovaikutukseen, vallanjakoon jne. liittyviä ongelmia keskenään siten, että ne eivät muodosta pitkäaikaisia esteitä työnteolle.

  • Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai työyhteisöohjauksena/-valmennuksena. Työnohjaus lisää työhyvinvointia ja työssäjaksamista, koska ohjattavan on mahdollisuus pohtia omaa suhdettaan työhön ja sitä kautta löytää erilaisia tapoja toteuttaa sitä. Työnohjaus on siten kuuntelemista ja oikeilla kysymyksillä oivallusten herättämistä.

    Voitte pyytää yrityksellenne tarjouksen.

    Birgitta Saarenpää, työnohjaaja, esimies- ja työyhteisövalmentaja