>
Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

URAVALMENNUS

Uravalmennuksella tuetaan ja ohjataan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja työelämävalmiuksien kehittämistä; tavoitteena työllistyminen.

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää taitoja, joita tarvitaan opinnoissa ja työelämässä sekä antaa osallistujille onnistumisen kokemuksia löytää itselleen uusia kykyjä ja vahvuuksia. Jokainen luo itselleen henkilökohtaisen urasuunnitelman.

  • Uravalmennus on luonteeltaan ohjaavaa, neuvovaa ja tiedottavaa. Valmennuksessa hyödynnetään toiminnallisia ja käytännönläheisiä menetelmiä. Se tarjoaa ohjauskeskustelujen lisäksi osallistujalle mahdollisuuden täsmentää henkilökohtaisia ammatillisia tavoitteitaan vertaistuen ja käytännön kokeilujen kautta.

Koulutusinfo

Koulutuspalvelu Saarenpää Oy
Kuusikaari 18
61800 Kauhajoki
puh. 040 5451902
Y-tunnus : 2399197-8
Birgitta Saarenpää sähköpostiosoite kuvana
Henkilökunta
Aloitussivu
Työturvallisuuskortti
Elämäntaitovalmennus
Rekry- ja Täsmäkoulutus
Nuorten valmennus
Työnhakuvalmennus
Uravalmennus
Yksilövalmennus
Esimiesvalmennus
Työyhteisövalmennus
Atk-valmennus
Isännöintipalvelu
Ajankohtaista
Koulutustarjonta
Koulutusinfo
Utbildingsinfo