Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

RATKAISUKESKEINEN VALMENTAJA-KOULUTUS, 20 op

Koulutuksen kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta. Ratkaisukeskeisen ajattelun pohjalta ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa ja toivon herättämisessä. Tavoitteeseen edetään pienin askelin ja onnistumisien kautta. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Keskeisiä sisältöalueita:

  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa sekä asiakastyötaidot (yksilöt, ryhmät)
  • Oma hyvinvointi ja itsensä johtaminen
  • Narratiivisuus - tarinan voima ja positiivinen psykologia
  • Toiminnalliset menetelmät kehittämistyössä
Kenelle?
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakasympäristöissä. Lähtökohtana on kiinnostus ratkaisukeskeiseen työtapaan ja halu saada työhön uudenlaista käytännön näkökulmaa tai vahvistaa jo käytössä olevia ratkaisukeskeisiä työtapoja ja välineitä.

Pääkouluttajana toimii Birgitta Saarenpää, MBA, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja Lyhytterapeutti, työnohjaaja