Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

YKSILÖVALMENNUS

Yksilövalmennus voi olla työhönvalmennusta työttömille henkilöille, jotka etsivät omaa paikkaansa työelämässä tai työnohjausta yrityksessä työskenteleville henkilöille, jotka kaipaavat omaan työhönsä selkeyttä tai esimerkiksi perustehtävän kirkastamista.

Valmennuksen sisältö määritellään asiakkaan tarpeen mukaan, joten se voi olla erilainen jokaiselle asiakkaalle.

  • Työhönvalmennuksessa tuetaan asiakasta eri tavoin työnhaussa ja työpaikkojen etsimisessä auttamalla asiakasta tuomaan esille osaamistaan ja vahvuuksiaan, tukemalla työhakemusten ja työsopimusten tekemisessä, yhteydenotoissa työnantajiin ja haastatteluun valmistautumisessa, etsimällä sopivia työpaikkoja ja tarvittaessa esittelee asiakkaan potentiaaliselle työnantajalle.
  • Työnohjauksessa on mahdollisuus löytää tie asiakkaan perustehtävän toteuttamiseen osana organisaation toimintaa, vahvistaa työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä, kohdata ongelmatilanteita ja asiakkaan kykyä ratkaista mm. vuorovaikutukseen, vallanjakoon jne. liittyviä ongelmia yhdessä työyhteisön kanssa siten, että ne eivät muodosta pitkäaikaisia esteitä työnteolle.