Koulutuspalvelu Saarenpää Oy

Ajankohtaista

Ajankohtaista 2018

 • Mari Hiltula on valmistunut Ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi 28.12.2018.
 • Ensimmäiset Ratkaisukeskeiset valmentajat valmistui 13.12.2018. Onnea Tarja Tiala, Riikka Ilves ja Päivi Kautto-Niemi.
 • Yhteistyömme Unic-palvelujen kanssa syvenee. Isännöintikouluttajamme Jari Saarenpää toteuttaa Unic-palvelujen Isännöinnin täydennyskoulutuksen ammatillisen osuuden (20 pv) Vaasassa marras- joulukuussa 2018.
 • 22.11.2018 Birgitta Saarenpää valittiin Suomen Kasvupalvelujen tuottajat Ry:n (Kaspa) hallitukseen. Hänen varajäsenekseen valittiin uravalmentajamme Armi Lassander. Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry on perustettu maaliskuussa 2018.Yhdistyksen toiminta käynnistyy vuoden 2018 aikana.

  Toiminnan tarkoitus on:

  • Yhteiskunta Olemme yhteiskunnallisten toimijoiden kumppani kehittämässä mahdollisimman hyvin suomalaista yhteiskuntaa palvelevia Kasvupalveluita
  • Asiakkaat Kehittää kasvupalveluita käyttävien asiakkaiden (mm. työnhakijat, työnantajat ja kehityshakuiset yritykset) ja muiden sidosryhmien kannalta mahdollisimman hyviä Kasvupalveluiden palvelukokonaisuuksia
  • Jäsenet Palvella laaja-alaista jäsenistöä (mm. yritykset, oppilaitokset, kolmas sektori, julkinen sektori) siten, että Kasvupalvelumarkkina tarjoaa kannattavan liiketoiminnnan mahdollisuudet ja keinoja parantaa jatkuvasti palveluiden laatua. Lähde: www.kaspa.fi

 • Olemme toteuttaneet työttömille suunnattuja valmennuksia vuodesta 2011 alkaen. Mitä tuo tullessaan v. 2020 niin maakuntauudistus kuin sote-uudistus, ei vielä tiedä kukaan. Olemme liittyneet keväällä 2018 perustettuun Kasvupalvelutuottajien yhdistykseen KASPA ry, joka on edunvalvontayhdistys . KASPA ry:n kautta saamme tietoa muutoksista ja näin pystymme muokkaamaan omaa toimintaammekin muutoksia vastaavaksi. (lisätty 15.8.2018)


 • Seppo Lankinen. Kuva osoitteesta https://www.seppolankinen.fi/medialle/

  1.8. – 2.8.2018 valmentajamme kokoontuivat Peräseinäjoen Kalajärvelle viettämään kehittämispäiviä. Nimensä mukaisesti päivät sisälsivät paljon aiheita, joiden tavoitteena on valmistautua tulevaisuuden muutoksiin. Olimme yhteisesti tyytyväisiä siihen, miten hyvin valmentajatiimimme puhaltaa yhteiseen hiileen ja toimivat vastuullisesti asiakkaidemme valmennuksessa. Myöskin viralliset tulokset puhuvat sen puolesta, että olemme onnistuneet työssämme ja sitä työtä on ilo jatkaa. Keskiviikkopäivän illalla heittäydyimme vapaalle. Meille oli esiintymässä harmonikkataiteilija Seppo Lankinen. Seppo soittaa monipuolista musiikkia ja värittää showtaan hyvillä jutuilla. Mukana oli myös Isännöintipalvelumme kutsuvieraita sekä alueella olleita karavaanareita. (lisätty 15.8.2018)

 • 3.5.2018 siirtyi Isännöintipalvelu Saarenpää oman domainin alle. Jatkossa isännöintipalvelun sivut löytyvät osoitteesta www.isannointipalvelusaarenpaa.fi. (lisätty 18.4.2018)

 • Matts eläkkeelle

  Yrityksestämme jäi ensimmäinen pitkäaikainen työntekijä ansaitulle eläkkeelle: uravalmentaja ja työturvallisuuskorttikouluttaja Matts Jern. Mattsin eläkkeelle jäämistä juhlistettiin keilaamalla ja hyvällä ruoalla ja ennen kaikkea yhdessäololla. Antoisia eläkepäiviä Matts erityisesti rakkaan harrastuksen purjelentämisen ja kotijoukkojen keskuudessa. Lämmin kiitos hienosta työpanoksestasi yrityksessämme. Grattis Matts.(lisätty 19.6.2018)
 • 27.4 alkoi Koulutuspalvelu Saarenpää Oy:n ensimmäinen Ratkaisukeskeinen Valmentaja-koulutus. Starttaus oli innostava, koska mukana on 10 motivoitunutta osallistujaa.

 • 27.4.2018 starttaa Ratkaisukeskeinen valmentaja-koulutus yhtä aikaa Vaasassa ja Pietarsaaressa aloitusluennolla ja Joensuussa puhtaasti verkkovalmennuksena.

  Koulutus kestää 27.12.2018. Koulutus toteutetaan pääasiassa verkkovalmennuksena. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta. Ratkaisukeskeisen ajattelun pohjalta ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa ja toivon herättämisessä. Tavoitteeseen edetään pienin askelin ja onnistumisien kautta. Tutkimalla ensin ongelmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja.

  Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakasympäristöissä. Lähtökohtana on kiinnostus ratkaisukeskeiseen työtapaan ja halu saada työhön uudenlaista käytännön näkökulmaa tai vahvistaa jo käytössä olevia ratkaisukeskeisiä työtapoja ja välineitä.

  Koulutukseen voi ilmoittautua sähköpostitse birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi viimeistään 24.4.2018 mennessä. (lisätty 18.4.2018)

 • Koulutuspalvelu Saarenpää Oy juhlii 7 v- syntymäpäiväjuhlaansa 20.3.2018. Yritys lähti tavoittelemaan ensimmäisiä sopimuksiaan ja syksyllä 20 11 aloitimme valmennustyön Vaasassa ja työ jatkuu Pohjanmaan alueella edelleen. Olemme toteuttaneet valmennuksia myös Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjalan alueilla. Ensimmäiset työntekijämme palkkasimme 2011 vuoden syksyllä ja nyt henkilökuntamme vahvuus on 14. Vuoden 2012 alussa saimme ensimmäisen isännöintikohteemme ja isännöintityö on laajentunut tasaisesti tähän päivään saakka.

  Suurimman kiitoksemme osoitamme erinomaisille valmentajillemme. Tämä menestys ja laajentuminen on ollut mahdollista heidän ansiostaan. (lisätty 20.3.2018)

Ajankohtaista 2017

 • Birgitta Saarenpää valmistui 22.11.2017 Ratkaisukeskeiseksi Lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutista.

  Mitä Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

  Lyhytterapialla pyritään vaikuttamaan johonkin tiettyyn ongelmaan tai oireeseen. Lyhytterapia on usein hyvä elämäntilannekriiseissä ja sellaisessa oireilussa, joka ei ole kovin vahvaa ja liittyy reaktiona johonkin kriittiseen tilanteeseen. Se on kehitetty mm. masennuksen hoitoon ja perustuu ajatukseen ihmissuhteiden merkityksellisyydestä ja niiden vaikutuksesta mielialaan. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erityisesti masentuneille, ahdistuneille, stressaantuneille, uupuneille ja erilaisissa elämän kriiseissä oleville. Masennus voi olla joskus tienhaara, jossa ihminen pysähtyy miettimään elämäänsä ja tekemään uudelleen arviointia elämänsä valinnoista ja suunnista. Terapeutti tukemassa niitä pieniä askeleita eteenpäin uudella elämän polulla. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että ratkaisut ongelmiin on ihmisellä itsellään. Ratkaisuihin edetään onnistumisien ja myönteisen ajattelu kautta. kautta. Terapiassa katse kohdistetaan tulevaisuuteen tästä hetkestä ajatuksella, että aina löytyy ratkaisu esimerkiksi etsimällä uusia näkökulmia.

  Tämän ajattelun 3 peruspilaria ovat :

  • Jos ei ole ongelmaa, älä korjaa mitään.
  • Jos tekemisesi ei toimi, tee jotain eri tavalla.
  • Kun asiat toimivat, tee lisää samanlaista."
 • Suru-Uutinen tavoitti meidät. 4.11.2017 oli nukkunut yllättäen pois pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Pohjanmaan Ely-keskuksen johtaja Kaj Kaski. Muistamme häntä lämmöllä ja otamme osaa hänen perheensä suureen suruun. (lisätty 7.11.2017)
 • Jari Saarenpää on valittu Oulun seudun ammattiopistoon sivutoimiseksi tuntiopettajaksi. Työhön sisältyy isä nnöinnin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen verkko-opettaminen Adobe Connect -virtuaaliluokassa. (lisätty 1.11.2017)
 • Vuosi 2017 alkoi valoisissa merkeissä. Uuden hankintasopimuksen myötä saamme jatkaa valmennustyötä Pohjanmaan alueella. Valmennuksemme ovat uravalmennuksia, jotka ovat kestoltaan 20 ja 40 päiväisiä sekä 10 päiväisiä verkkovalmennuksena toteuttavia uravalmennuksia. Lisäksi toteutamme 5 päivän Työuravalmiuksien tsekkaus ja preppaus -valmennuksia. Osa viisipäiväisistäkin toteutetaan verkkovalmennuksena. Valmennuksia on sekä suomen- että ruotsinkielellä. (lisätty 24.1.2017)

  Ajankohtaista 2016

  • Olemme siirtyneet Windows 10 käyttäjiksi. (lisätty 24.3.2016)
  • Olemme toteuttaneet työturvallisuuskorttikoulutuksia eri puolella Suomea jo yli 50 ryhmää. Suomenkielisissä koulutuksissa kouluttajana on ollut Birgitta Saarenpää ja ruotsinkielisissä Matts Jern. Tänä vuonna tulemme entisestään panostamaan näihin korttikoulutuksiin. Olemme laittaneet koulutukset auki työturvallisuuskeskuksen internetsivuille www.tyoturvallisuuskortti.fi juhannukseen saakka ja lisäämme niitä tarpeen mukaan.
  • 25.2.2016 Birgitta Saarenpää suoritti isännöinnin ammattitutkinnon. Hän toimii Isännöintipalvelu Saarenpäässä kirjanpitäjänä sekä toimii tarvittaessa muissakin isännöitsijän työtehtävissä.
  • 15.1.2016 Birgitta Saarenpää on tehnyt työnohjausta erilaisissa organisaatioissa. Ohjaukset ovat olleet työyhteisönkehittäviä, kriisityöohjausta sekä työssäjaksamista tukevia. Yritykset ovat hyödyntäneet työnohjausta muutostilanteissa, lomautus- tai irtisanomistilanteissa.
  • 15.1.2016 Vuosi 2016 alkoi valoisissa merkeissä. Katselimme viime vuonna toteutettujen valmennustemme palautteita, olimme hyvin tyytyväisiä. Niin työnhakuvalmennuksiin ja uravalmennuksiin osallistuneet eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat osallistujamme olivat olleet tyytyväisiä niin valmentajiemme työpanokseen kuin valmennusten sisältöön. Valmennustyö on ihmistyötä, jossa valmentajan täytyy olla koko sielullaan mukana ja juuri osallistujia varten läsnä. Palautteiden pohjalta arvioituna valmentajamme ovat onnistuneet erinomaisesti. Saimme myös hyvää palautetta TE-toimistosta; tärkeimmältä yhteistyökumppaniltamme. Tämä työ ja tulokset mahdollistivat sen, että saamme jatkaa myös tänä vuonna Pohjanmaan alueella samalla volyymillä kuin viime vuonna.

  Ajankohtaista 2015

  • 10.8.2015 Syksyn valmennuksista alkoi ensimmäisenä Vaasassa uravalmennus 40 pv. Uravalmennus auttaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat työttömänä ja esim. ammatinvaihdon edessä tai muuten miettivät sitä, mikä on heidän tuleva työpaikkansa. Uravalmennus on kestoltaan pitempi siksi, että osallistujalla on mahdollisuus miettiä ja testata omia suunnitelmiaan ennen kuin niitä lähtee tosi toimin viemään käytäntöön. Uravalmennuksen aikana on mahdollisuus suorittaa yksi korttikoulutus, joka tukee työllistymissuunnitelmaa. Uravalmennuksia tulee alkamaan Kristiinankaupungissa, Närpiössä, Kokkolassa ja Jyväskylässä syksyn aikana.
  • Saimme kunnian päästä mukaan TEM:n työkokoukseen 9.2.2015 kehittämään valmennustuoteita. Birgitta Saarenpää totesikin työkokouksen jälkeen, että Suomessa eri alueilla erinomaisia ajatuksia siitä, miten haluamme ja voimme auttaa henkilöitä, jotka etsivät omaa paikkaansa tämän hetken työelämässä. (julkaistu 19.2.2015)
  • Pohjois-Karjalan valmennustoimintamme laajeni. 16.2 aloitimme Kiteellä uravalmennuksen. Pohjois-Karjalan alueen vastuukouluttajamme Jouko Viitanen toteuttaa valmentajiemme avustuksella nyt Pohjois-Karjalassa niin lyhyempiä työnhakuvalmennuksia kuin pitempiä uravalmennuksia. (julkaistu 19.2.2015)
  • 10.2. valmentajatiimiimme tuli vahvistukseksi Mari Lintula, Mustasaaresta. Hänen vahvuutensa ovat erityisesti projektien suunnittelu ja niiden läpivienti. Elämähän muodostuu erilaisista projekteista, joten hänen panoksensa tulee olemaan arvokas lisä valmennustemme toteuttamisessa. Hän tulee toteuttamaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä valmennuksia. (julkaistu 19.2.2015)
  • Vuoden vaihteen tunnelmia Koulutuspalvelu Saarenpää Oy:ssä

   Tuntuu hyvältä vaihtaa uuteen vuoteen 2015. Vuoteen 2014 on mahtunut monta mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa kokemusta asiakkaidemme kanssa. Kouluttajamme kokoontuivat ennen joulua yhteen ja teimme yhteenvetoa vuodesta analysoiden, missä olemme onnistuneet ja, mitä meillä olisi kehittämisen kohteita. Yhteinen näkemyksemme oli asiakkaiden palautteiden pohjalta arvioituna, että olimme onnistuneet tavoitteidemme mukaisesti. Tästä lämmin kiitos kuuluu meidän asiantunteville kouluttajillemme, jotka tekevät työtä sydämellään.

   Tänä vuonna haluamme saada valmennuksiimme entistä enemmän yksilöllisyyttä ja tuloksellisuutta. Kehittämistoiminta on jatkuvaa ja haluamme tehdä työtä kiinteässä vuoropuhelussa yhteistyökumppaniemme kanssa. Tulemme lanseeraamaan myös uusia valmennustuotteita kevään aikana tarjontaamme. (julkaistu 4.1.2015)

   Ajankohtaista 2014

  • Pikkujoulutilaisuus 2014 pidetään Kauhajoella tänä iltana kaksipäiväisten koulutuspäivien yhteydessä. (julkaistu 16.12.2014)
  • Birgitta Saarenpää suoritti isännöinnin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen 31.10.2014. Hän on toiminut Isännöintipalvelu Saarenpään kirjanpitäjänä ja osallistuu jatkossa laajemmin isännöintiin.
  • 2015 valmennukset varmistuivat. Toteutamme uravalmennuksia ja työnhakuvalmennuksia Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.
  • Työturvallisuuskorttikoulutuksia jo liki 20 ryhmää eri puolilla Suomea. Koulutuksista osa on ollut suoraan yrityksille toteutettuja tilaisuuksia.
  • Koulutuspalvelu Saarenpää Oy kesän 2014 koulutuspäivät pidettiin Kauhajoella kesäkuun 24.-25. päivänä. (julkaistu 26.6.2014)
  • Osa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa järjestetyn" Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina" -koulutuksen (2012 - 2013)opiskelijoista tiivisti omat lopputyönsä artikkeleiksi Työnohjaus työelämän kehittämisessä - 5 näkökulmaa -kirjaan. Mukana kirjan teossa oli myös Birgitta Saarenpää.
  • Työturvallisuuskorttikoulutukset toteutetaan seuraavaksi Vaasassa 15.5. ja Kaskisissa 21.5.(julkaistu 14.5.2014)
  • Birgita Saarenpää toteutti ensimmäisen työturvallisuuskorttikoulutuksen Kokkolassa 13. toukokuuta.(julkaistu 14.5.2014)
  • Työturvallisuuskorttikoulutukset Koulutuspalvelu Saarenpää Oy:ltä!

   Birgitta Saarenpää suoritti työturvallisuuskorttikouluttajan pätevyyden. Pätevyyden myötä tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutusta. (julkaistu 9.5.2014)

  • Pirjo Pieninkeroinen Ahaa-valmennuksesta toteutti yrityksemme kouluttajille EA 1-valmennuksen. Kahden päivän aikana opimme tärkeitä asioita hätätilanteita varten. Opetus oli käytännönläheistä ja siinä käytettiin apuna erilaisten onnettomuustilanteiden demonstraatiota.
  • Birgitta Saarenpää täydensi omaa osaamistaan työsuojelusta Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä koulutuksessa Teollisuuden työsuojelun peruskurssi. Kurssi oli 5 päiväinen ja antoi erinomaisen perustietouden yrityksen vastuista ja velvollisuuksista työsuojelun varmistamiseksi. www.ttk.fi (julkaistu 18.4.2014)
  • Birgitta Saarenpää on nyt Suomen Työnohjaajat Ry:n jäsen. Hänellä on oikeus käyttää nimensä yhteydessä STOry-nimikettä. STOry-nimikkeellä tuodaan julki, että työnohjaaja on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Niiden myötä työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien aikuisoppimista sekä huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja omasta työnohjauksen työnohjauksestaan. Suomen Työnohjaajat Ry:n sivuilta löytyy hyväksyttyjen työnohjaajien yhteystiedot paikkakunnittain. (julkaistu 25.2.2014)
  • Birgitta ja Jouko esittelivät valmennuspalveluitamme Pohjois-Karjalassa 20.2.2014 (julkaistu 25.2.2014)
  • Kevään 2014 koulutuksen ovat alkaneet yksilövalmennuksilla Vaasassa ja työnhakuvalmennuksilla Pietarsaaressa viime viikolla. Maanantaina 20. tammikuuta starttaavat uravalmennukset Kokkolassa, Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. (julkaistu 18.1.2014)
  • Kevään koulutusesitteet on julkaistu Koulutusinfossa. (julkaistu 6.1.2014)
  • Uravalmennus päättyi Vaasassa 3. tammikuuta. Ryhmä aloitti 4. marraskuuta. (julkaistu 6.1.2014)
  • Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan elykeskukset ostivat optiolla vastaavan määrän valmennuksia kuin vuonna 2013. (julkaistu 6.1.2014)